Safe Dog Program

28-Januari 2016

Vandaag heeft de voorzitter van PBCN het heugelijke nieuws mogen ontvangen dat hij geslaagd is als tester voor het ADBA Safe Dog Program. Hiermee heeft de club een lang gekoesterde wens in vervulling laten gaan. PBCN zal eind zomer 2016 de eerste level I testen gaan afnemen. Tot die tijd zal er hard op de achtergrond doorgewerkt worden om e.e.a. soepel te laten verlopen voor als het zover is. Ook de website zal de komende weken worden bijgewerkt met alle benodigde informatie zodat de mensen kan gaan starten met het trainen van hun hond.

Wat is het Safe Dog Programma?

Het Safe Dog Programma is verdeeld in 2 onderdelen. Basis level 1 is een test dat laat zien dat de hond gesocialiseerd is en de basis gehoorzaamheidstraining heeft gehaald. De eigenaar moet laten zien dat deze bekend is met de basis psychologie van de hond en het kunnen toepassen van verantwoordelijk eigenschap. Gevorderd level 2 omvat 2 onderdelen: n.l. het 1e als hierboven beschreven plus een temperament evaluatie door een honden gedragstherapeut of trainer. Na succesvol de test te doorstaan kan een hond bij de American Dog Breeders Association (ADBA) een aanvraag indienen voor een Safe Dog Certificaat Basis level 1 (SDC) of Safe Dog certificaat Gevorderd level 2 (SDC2)

Welke honden zijn gekwalificeerd om getest te worden door het Safe Dog Programma?

Een eigenaar of trainer kan elke pure fok, mix fok ouder dan 1 jaar aanmelden. Teven die loops zijn op de dag van het examen worden niet toegelaten. Als het gehouden wordt op een ADBSI show moeten de honden ADBA geregistreerd zijn.

Wat moet ik mee nemen als ik mijn hond  laat testen?

  1. Een halsband of harnas mag gebruikt worden bij het gehoorzaamheid gedeelte bij het examen.
  2. Een halsband is aangeraden voor de temperament beoordeling.
  3. De eigenaar moet een 2 meter lijn bij zich hebben. Rollijnen zijn niet toegestaan
  4. Hondenborstel.

Wat kan ik doen om mijn hond voor te bereiden voor de test?

Vroege socialisatie van de pup in het huishouden, op laten groeien in de buurt als ook met een vriendelijk vreemde op een positieve en voedende manier.
Bekwaamheid in basis gehoorzaamheid vaardigheden als in zit, af, kom en blijf bijbrengen.
Eigenaar moet bewijzen dat hij zijn hond onder controle heeft in situaties zoals met een vriendelijke vreemde, bij verzorging en bij afleiding.

Wat kost het?

€ 20.00 te betalen aan de ADBA Safe Dog Programma tester voor Basis level 1 test
€ 25.00 te betalen aan de ADBA Safe Dog Programma tester voor Basis level 2 test
Als de hond SDP basis level 1 op een eerder tijdstip heeft gehaald en wenst om de temperament test voor SDP gevorderd level 2 dit compleet te maken kost het € 10.00
Als een Safe Dog Programma gehouden wordt op een conformatie-show of bij een hondenclub, een toeslag mag dan worden toegepast voor de kosten van de plaats, adverteren etc dekkend te krijgen.

Als mijn hond eenmaal geslaagd is voor Basis level 1 of Bevorderd level 2, hoe krijg ik dan de Safe Dog certificaat voor mijn hond?

Bij slagen, krijg je van de tester een bewijs dat je hond het Safe Dog Programma Basis level 1 of Gevorderd level 2 heeft gehaald. De Safe Dog tester zal de resultaten naar de ADBA sturen en een certificaat zal gepost worden binnen 2 a 3 weken. Je hebt ook de optie om een Safe Dog bumber/ kennel sticker of/ en een Safe Dog sjaal voor je hond te kopen bij de tester.
Als je op je stamboom van de hond de aanduiding van SDC wilt hebben, stuur dan de stamboom met een overschrijf geld van € 5.00 naar de ADBA
Verantwoordelijke eigenaar

Basis behoefte van de hond binnen een familiestructuur

1. Alle honden moeten er van doordrongen zijn dat de mens in zijn huishouden de leider van de roedel is.
A. Consequentheid van alle regels en grenzen door alle leden van het gezin moeten gevolgd worden en duidelijk zijn waarom dit belangrijk is.
B. De baas bepaald territorium en psychologische grenzen voor de hond.
Besluit waar de kennel, mand komt te staan. De baas besluit waar de hond slaap en ziet hier ook op toe.
Besluit waar de hond zijn eten en drinken krijgt. Water moet altijd voorhanden zijn. Aanbevolen is de voerbak direct na voeren weg te halen.
Keukenmanieren zijn essentieel vanaf het begin. De hond mag geen voer van tafel halen, mag niet bedelen bij de tafel. De hond vindt het niet erg om geen eten van tafel te krijgen, voor hem is het zijn plek in de roedel.
Besluit waar de hondenspeeltjes opgeruimd worden en waar en wanneer gespeeld mag worden. Creëer een plek waar de hond zich ongestoord kan terug trekken.
Door regels en grenzen, met kalme leiderschap in de roedel kan de hond positief gedrag ontwikkelen die instinctief gedrag zoals jagen, vechten etc beperkt.

2. Wat de hond nodig heeft
A. Fysiek: eten, water en lichaamsbeweging die nodig zijn mbt tot het ras.
B. Gezondheid: vaccinaties, parasieten control en indien nodig bezoek aan dierenarts.
C. Psychisch:
Geef de hond het gevoel dat deze veilig is door zelf een pack leider te zijn welke elke omstandigheid onder controle heeft.
Wees altijd consequent met regels en grenzen. Corrigeer negatief gedrag gelijk. Honden leven in het nu en kijken niet terug waardoor direct corrigeren van belang is. Vaak is een verbale correctie al genoeg en kan je de hond daarna laten zien wat gewenst gedrag is.
Beloon de hond alleen als hij/zij in een kalme en onderdanige staat is.
Ontwikkel met je hond een manier van communiceren door consequente commando’s en energie die de hond begrijpt.
Leer de hond consequent regels en grenzen, zodat de hond weet hoe te gedragen in zijn omgeving.
Volg de training met kalme assertieve energie, leer de hond respect en vertrouwen in een consequente manier. Het is de persoonlijkheid van de baas, jou manier van denken en energie geven die de hond oppikt en in zijn hersenen doorwerkt.
3. Begrijp jouw verantwoordelijkheid als baas in je omgeving
A. Wees bewust van het gedrag dat de hond bij afwezigheid van de baas kan tonen. Als er problemen ontstaan (aanvallen hek, achter postbode of meter-man aangaan etc ) onderneem dan gelijk actie om incidenten tegen te gaan. Houd je hond veilig door middel van aanlijn plicht!
B. Zorg dat je een verantwoordelijke honden bezitter bent voor je omgeving en buren. Sta open voor bezorgdheid van je buren die ze mogelijk hebben. Zorg dat een probleem opgelost wordt voordat het uit de hand loopt. Wees benaderbaar voor je omgeving en geef een goed voorbeeld en wees een inspiratiebron voor anderen.

4. als jij je hond niet gebruikt als conformatie of topdog hond, of om mee te gaan fokken, is het raadzaam om na overleg met de dierenarts en verantwoordelijke leeftijd de hond te laten helpen.

Basis psychologie

Honden zijn pack dieren. (hond zoekt zijn natuurlijke plek in de roedel)
Honden zijn van nature volgers.
Honden hebben structuur nodig binnen de roedel.

Overleving komt door harmonie in de roedel.
Harmonie binnen de roedel heeft sterke leiderschap nodig.
Honden willen volgen:

Assertieve leider  Instinct, JIJ !
Leiden met kalme assertieve energie, altijd een command doorvoeren in onderstaande volgorde van:

  1. Zorg voor disipline (regels en grenzen)
  2. Ontwikkel gedrag in de hond (kalm en onderdanig)
  3. Affectie, belonen, aanraken, oogcontact, eten, communicatie etc. Genegenheid alleen bij gewenst gedrag.

Instinct

  1. Jagen, prooidrift
  2. roofzuchtig, willen vangen
  3. beschermen, waken, territoriaal gedrag, willen aanvallen

Bedenk dat meerdere honden samen het roof / jacht instinct zal versterken.

Zonder leider aanwezig, zal de hond op zijn instinct afgaan. Behalve als de hond getraind/ opgevoed is anders te doen. Als roof/jacht instincten ongemoeid en ongeleid blijven kan dit mogelijk gevaarlijke gedragsproblemen geven.

Safe Dog Program

Gebruik deze instructie om je hond voor te bereiden op de gedrag en trainingstest

Doel: evaluatie van algemeen gedrag, stabiliteit en een baas die zijn hond onder controle kan houden.

Test bestaat uit 9 onderdelen:  alle onderdelen moeten gehaald worden om te slagen. Alle onderdelen worden apart met geslaagd of gezakt beoordeeld. De examinator mag commentaar geven na elk onderdeel of aan het einde van het examen.

Aanmoediging / corrigeren: de baas mag kleine correcties, complimenten en aanmoedigingen geven tijdens de test. De baas moet controle over de hond laten zien zonder buitensporige druk of correcties uit te oefenen en een kalme houding behouden tijdens de test.

Gedrag naar vreemdeling
Onderdeel- test 1— Neutrale vreemdeling
Een persoon die niet bekent is met de hond benadert kalm de baas, schud de hand en maakt een kort gesprek met de baas en gaat weer weg terwijl hij de hond negeert. Hond moet in zit positie blijven terwijl hij interesse of nieuwsgierigheid mag tonen.

□ geslaagd  □ gezakt

Onderdeel- test 2— Vriendelijke vreemdeling
De baas heeft de hond in zitpositie, een persoon die niet bekent is met de hond benadert kalm de hond en aait de hond onder de kin en daarna zijn lichaam. De hond moet in zithouding blijven en zelfvertrouwen uitstralen met milde interesse of nieuwsgierigheid.

□ geslaagd   □ gezakt

Onderdeel- test 3— Toelaten algemeen aanraken
De baas heeft de hond in kalme sta positie. Examinator benadert kalm de hond en inspecteert de vacht. Examinator kamt of borstel kalm de hond bij nek en lichaam hij zal zacht de poten en nagels inspecteren, oren en gebied. De baas mag commando’s kalm gebruiken tijdens de inspectie. De hond moet kalm en toelatend zijn tijdens de test.

□ geslaagd □ gezakt

Controle baas
onderdeel- test 4— Wandelen aan de lijn
De baas wandelt met een slappe lijn en demonstreert rechts en linksom met minimaal 1 stop tussen door en aan het einde. De baas mag tijdens de stop de hond laten zitten. De hond moet aandacht en vertrouwen aan de baas laten zien. De examinator mag een vooraf opgezet parcours gebruiken of middels instructies aan de baas tijdens test laten plaatsvinden. De baas mag de hond loven en commando’s geven, maar er mogen geen speeltjes, voer of andere voorwerpen gebruikt worden tijdens test.

□ geslaagd □ gezakt
Onderdeel- test 5— Zit, af en blijf op commando
De baas begint door het geven van het zit commando. De hond moet zonder of weinig aarzeling reageren. De baas geeft het commando af. De hond moet zonder of weinig aarzeling af gaan. De baas geeft het blijf commando en neemt minimaal 20 passen van de hond vandaan, draait zich richting hond. De baas gaat na 30 seconde weer terug naar zijn hond. De hond moet op zijn plaats blijven totdat de examinator de baas verteld zijn hond uit positie te halen.

□ geslaagd □ gezakt

Onderdeel- test 6— Komen op commando
De baas plaatst zijn hond in zit of af positie, wandelt 20 stappen weg en draait zich naar zijn hond. De baas roept de hond om te komen. De hond moet in positie blijven totdat de baas roept, daarna direct naar de baas komen. De baas mag aanmoedigingen gebruiken om de hond te laten komen.

□ geslaagd □ gezakt

Stabiliteit tijdens afleidingen
Onderdeel- test 7— Wandelen door menigte
De baas wandelt met een slappe lijn door een menigte van minimaal 5 personen. Minimaal 2 personen leiden af doormiddel van een paraplu in/ uit te klappen, het stuiteren met een bal, emmer met stenen of andere geluid makers te gebruiken.. De baas moet binnen 1.5 meter van de personen blijven. De hond mag interesse of nieuwsgierigheid tonen, maar moet kalm en met zelfvertrouwen de baas volgen. De baas moet controle showen zonder extra druk tijdens test.

□ geslaagd □ gezakt
Onderdeel- test 8— Reactie op andere honden
De baas wandelt met een slappe lijn tussen minimaal 2 aangelijnde honden binnen 1,5 meter. De hond mag interesse tonen maar moet kalm en onder controle blijven van de baas. De baas laat de hond stilstaan en zitten binnen 3 meter van de andere honden en deze moet minimaal 1 minuut blijven zitten.

□ geslaagd □ gezakt

Onderdeel- test 9— Weggaan onder toezicht
De baas geeft de lijn aan de examinator en gaat voor minimaal 3 minuten uit zicht. De hond hoeft niet in zit of af te blijven , maar moet  kalm en controleerbaar blijven zonder irritaties naar examinator toe.

□ geslaagd □ gezakt