Visie PBCN 2017 - 24 februari (RAD)

Bij deze de visie van de Pitbullclub Nederland nav de adviezen van de RDA. Pitbullclub Nederland is een door de ADBA gesanctioneerde club en wij delen de volgende zienswijze.

De American Dog Breeders Association Inc. is een registratieorgaan voor alle rassen en is opgericht in 1909 ter bevordering van de studie, het fokken, tentoonstellen en de voortgang van alle rashonden. De PBCN/ADBA verzet zich sterk tegen iedere wetgeving die bepaald dat een hond “gevaarlijk” is gebaseerd op specifieke rassen en/of op uiterlijk (fenotypische klasseringen) bekend als Breed Specific Legislation(BSL) of Regeling Agressieve Dieren(RAD).

BSL/RAD bestaat in vele vormen, van extra verzekeringen en speciale vergunningen tot totale verboden van bepaalde rassen. Deze wetten richten zich in het algemeen op kleine groepen van hondenrassen of rastypes, met als doel het in toom houden van bijtincidenten door het uitvoeren van maatregelen gericht op deze rassen. Technisch en moreel gezien loopt dit altijd uit op een complete mislukking waar de dieren de dupe van zijn.

Sommige mensen denken dat eigenaren van de zogeheten “hoog risico honden” niet geven om maatschappelijke veiligheid omdat zij tegen BSL/RAD zijn. Aan de andere kant zijn deze eigenaren zich absoluut bewust van de noodzaak van strenge “niet ras gerelateerde” honden wetten en zij zullen het streven naar en het verstevigen en afdwingen van deze wetten steunen. Overigens realiseren deze eigenaren zich dat het probleem mbt bijtincidenten niet ligt bij een enkel ras of groep rassen. Het probleem ligt uiteindelijk bij de individuele eigenaar en dat is waar de focus van “hoog risico honden” wetten zou moeten liggen.

In landen waar BSL/RAD is aangenomen , blijkt handhaving hiervan moeilijk te zijn, vanwege de onbekwaamheid om honden juist te identificeren, oneerlijke negatieve uitwerking op “modelburgers” en eveneens “modelhonden”, en gebrek aan aandacht voor het echte probleem betreft de verantwoordelijkheid van honden eigenaren. In de USA is gebleken na vele onderzoeken, dat BSL/RAD niet heeft gewerkt en in bepaalde staten/steden is deze teruggedraaid.

Met betrekking tot bijtincidenten, ALLE rassen en kruisingen zijn geassocieerd met deze kwestie. De PBCN/ADBA erkent dat alle hondenrassen kunnen bijten uit instinct in bepaalde situaties. Gegeven dat de meerderheid van slachtoffers van bijtincidenten gericht op mensen, kinderen betreft, vind de PBCN/ADBA het noodzakelijk dat de maatschappij beter geïnformeerd word betreft hondengedrag, verantwoordelijk houderschap en het trainen van hun honden. Daaraan toegevoegd, zal een maatschappelijke scholings campagne nodig zijn om volwassenen en kinderen te leren wat correct gedrag is met betrekking tot huisdieren.

De PBCN/ADBA is van mening dat de volgende aanbevelingen effectief zullen zijn in het reduceren van bijt gerelateerde incidenten:
• Bevorderen van maatschappelijke scholing over verantwoordelijk houderschap.
• Bevorderen van maatschappelijke scholing over het belang van een goede hondentraining, socialisatie en het begrijpen van hondengedrag.
• Bestaande hondenwetten streng handhaven zoals de aanlijnplicht ,wat het aantal loslopende honden zal doen verminderen.
• Handhaven van de bestaande wetgeving om dierenmishandeling en verwaarlozing aan te pakken.
Wetgeving moet worden gericht op de nalatigheid van onverantwoordelijke eigenaren, en NIET het dier. Handhaaf wetgeving gebaseerd op gedrag en niet op ras of het uiterlijk van de hond!16990994_1577205732307455_528702802_o